Inge Van Reeth

portret_Inge

Mijn fascinatie voor bemiddeling is gegroeid vanuit mijn ervaring als gids en educatief medewerker in diverse musea en cultuurhuizen. Ik heb me de laatste jaren toegelegd op onderzoek naar bemiddeling. Zo onderzocht ik onder meer de effecten van de 1 euro-maatregel, bemiddeling in huizen voor actuele kunst (in opdracht van BAM) en de effecten van publieksparticipatie in Publiek aan Zet (een project van Mooss, M – Museum Leuven en Cera). Wat me vooral boeit is de verhouding tussen visie en theorievorming enerzijds en de concrete praktijk van bemiddeling anderzijds. Het spanningsveld dat hier ontstaat, is ook in mijn job als docent kunst- en cultuurbemiddeling aan de Karel de Grote Hogeschool een terugkerend onderwerp en voer voor vele discussies met studenten en collega’s. Het bedenken van mogelijke oplossingen voor de kortsluitingen die soms ontstaan binnen dat spanningsveld vind ik een geweldige uitdaging. Ik ben dan ook op mijn best als ik complexe (theoretische) inhoud mag vertalen naar een heldere en bevattelijke variant.