Janien Prummel

portret_janien

In bemiddeling staat voor mij de mens centraal. Bemiddeling (het ontwikkelen van instrumenten, het onthalen van bezoekers, het geven van rondleidingen of workshops) is mensenwerk: voor en door mensen. Ik heb mij dan ook gespecialiseerd in communicatie- en leerprocessen. Doorheen mijn jarenlange praktijkervaring in diverse musea in binnen- en buitenland heb ik interactieve, participatieve en creatieve methodes ontwikkeld die ik zowel met betrekking tot de bezoeker als de medewerker kan inzetten. Aan de ene kant vind ik het een uitdaging om bezoekers te helpen toegang te vinden tot een museumobject, aan de andere kant draag ik graag bij aan het vergroten van de methodische competenties van bemiddelingsmedewerkers. Ik ben op mijn best wanneer ik werk met mensen: het coachen van individuen en teams, het begeleiden van trajecten en veranderingsprocessen, het geven van vorming en training. Op die manier lag ik bijvoorbeeld aan de basis van de specialisatie museumgids in het volwassenenonderwijs in Vlaanderen.