Waar staan we voor?

De derde verdieping staat voor een bemiddeling die iedere bezoeker de kans geeft om kunst en erfgoed op een voor hem of haar waardevolle en betekenisvolle manier te interpreteren en beleven.

tekstje_def

Wat drijft ons?

 • wij houden van musea
 • wij vinden kunst en erfgoed belangrijk
 • wij vinden wat bezoekers uit hun ontmoeting met kunst en erfgoed halen even belangrijk
 • wij geloven in de potentie van musea om bezoekers echt te raken
 • wij willen musea helpen om die potentie helemaal waar te maken
 • wij zijn ervan overtuigd dat een optimalisering van bemiddeling hiervoor essentieel is
 • wij vinden dat iedere bezoeker recht heeft op de best mogelijke ervaring
 • wij denken dat elk aspect van die ervaring belangrijk is, van onthaal over bezoekerscomfort tot interpretatie en beleving
 • wij vertrekken van het uitgangspunt dat bezoekers actief betekenis geven vanuit hun diverse kennis, ervaring, denkkaders, vaardigheden en bezoekcontexten
 • wij willen bezoekers respecteren in al hun diversiteit en met al hun concrete noden en vragen
 • wij zien de persoonlijke betekenissen van bezoekers als gelijkwaardig aan de museuminhoud
 • wij willen die persoonlijke betekenisgeving en beleving verdiepen en verrijken
 • wij stellen dat daarvoor een meer gediversifieerde en onderbouwde bemiddeling nodig is
 • wij willen daar vanuit ons onderzoek en onze ervaring graag aan bijdragen

podcast2

Wat begrijpen wij onder bemiddeling?

Er bestaat geen algemeen aanvaarde term; zowel in Vlaanderen en Nederland als in andere taalgebieden worden uiteenlopende termen gebruikt, en één term krijgt verschillende betekenissen. Zo staat ‘educatie’ soms enkel voor de werking met scholen en kinderen, soms voor de gidsenwerking en soms voor het geheel van instrumenten en activiteiten die bedoeld zijn om tussen museumobjecten en bezoekers te bemiddelen. Hierdoor ontstaat veel verwarring (is de educator al dan niet verantwoordelijk voor de zaalteksten?), en begrippen krijgen ook connotaties (zoals de klassiek didactische associatie die velen bij ‘educatie’ hebben). Daarom kiezen wij voor het nieuwere, minder beladen en meer omvattende ‘bemiddeling’.

Bemiddeling houdt voor ons zowel de inhoudelijke begeleiding in (van label en zaaltekst over museumspel en leeshoek tot rondleiding en lezing), als de omkadering (van onthaal tot zitbank), en dat voor jong en oud, individuele bezoekers en groepen. We kiezen daarbij expliciet voor ‘bemiddeling’ en niet voor ‘publieksbemiddeling’ of ‘kunstbemiddeling’: ‘bemiddeling’ staat in het midden, de bemiddelaar staat tussen de bezoeker en het museumobject en heeft een verantwoordelijkheid naar beide toe. Het is niet de bedoeling om de museuminhoud af te zwakken noch om de bezoeker aan zijn of haar lot over te laten.

Bemiddeling is voor ons een kernfunctie in het museum: het publiek moet in alle beslissingen een overweging vormen en bemiddelaars moeten gelijke inspraak krijgen. Dat kan enkel wanneer bemiddeling is gebaseerd op een heldere en theoretische onderbouwde visie die het profiel van het museum aanscherpt en tegelijk de ervaring voor iedere bezoeker optimaliseert.