Wat bieden we?

De derde verdieping helpt musea om hun bemiddeling beter af te stemmen op echte bezoekers. Dikwijls hebben musea een goed aanbod voor een aantal bezoekersgroepen. Samen met het museum bouwen wij hierop voort om de kwaliteit van de ervaring voor alle bezoekers te verbeteren. Wij helpen bij het diversifiëren en optimaliseren van mogelijke bezoekerservaringen. Wij helpen musea naar zichzelf te kijken vanuit het standpunt van het brede publiek, maar tegelijk hun eigenheid te bewaren.

Hiervoor bieden wij ondersteuning bij de ontwikkeling van een degelijke basis, een gestroomlijnde werking en een creatief aanbod.

Trollie

De basis

Een optimale bemiddeling staat of valt met visie, theoretische onderbouwing en methodiek. De terreur van museumdeadlines staat de ontwikkeling van een solide basis voor bemiddeling vaak in de weg. Wij scheppen ruimte voor reflectie en brengen actuele theoretische en methodische zuurstof in. Musea kunnen beroep op ons doen om hun visie verder uit te werken, te onderbouwen en te formuleren en er de gepaste methodiek bij te ontwikkelen.

Tafel

De werking

Daarnaast bieden we begeleiding bij de vertaling van deze basis naar de concrete werking: het is belangrijk om de visie scherp te houden tijdens het vaak modderige realisatieproces, zodat heldere keuzes kunnen worden gemaakt. Wij coachen op verschillende niveaus: het analyseren van de bestaande werking en detecteren van verbeterpunten, het begeleiden van concrete veranderingstrajecten, het stroomlijnen van planning en budgetten, het trainen van medewerkers …

BordeCic

Het aanbod

Het opzetten, begeleiden en evalueren van experimenten met bemiddelingsinstrumenten of publieksparticipatie kan een vruchtbare wisselwerking creëren met de ontwikkeling van de basis en de werking. Het nadenken over concrete realisaties en de feedback uit een experiment kunnen helpen om visie, theorie en methodiek scherp te stellen, of bijvoorbeeld om prioriteiten met betrekking tot de verandering van de werking bloot te leggen. Deze wisselwerking leidt uiteindelijk ook tot een creatief, geoptimaliseerd en gediversifieerd aanbod voor alle bezoekers.

Musea kunnen beroep op ons doen voor diagnose en advies, analyse, evaluatie, coaching, training, reflectie, visieontwikkeling, theoretische en methodische ondersteuning, experimenten met bemiddeling enzovoort. Dat kan zowel onder de vorm van korte projecten als binnen langere trajecten.